Novinky k IFRS - IFRS 9, 15, 16

Cena pro ostatní.
 

2 239 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

Lektor:  Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA, auditorka

Místo konání:  Brno, hotel CONTINENTAL, Kounicova 6

Termín konání: 5. 3. 2019

Čas konání:  9:00 - 16:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV:  7 hodin

Variabilní symbol:  63319

Cíl semináře: seznámit účastníky s nově účinnými standardy IFRS a zodpovědět základní otázky, které se těchto standardů týkají.

Obsah semináře:

·         Rozdíly mezi IFRS a CAS v účetních postupech - Koncepční rámec;

·         Výkazy podle IFRS – ostatní hospodářský výsledek;

·         IAS 17 Leasing

·         IFRS 16 Leasing (srovnání s IAS 17);

·         IFRS 15 Výnosy z operací s klienty;

·         IFRS 9 Finanční nástroje (srovnání s IAS 39).

Poznámka: vzhledem k tomu, že jsou teoretické znalosti demonstrovány na příkladech, doporučujeme účastníkům kurzu mít k dispozici kalkulačku.

 

Cena: 

Pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.684,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní: 2.239,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .