Novely ISA účinné pro audity účetních závěrek sestavených za období končící 15.12.2016 nebo po tomto datu

Cena pro ostatní.
 

1 960 Kč ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 3

Lektor: Ing. Michal Štěpán, auditor, člen Výkonného výboru KA ČR

Místo konání:  Praha, hotel OLYMPIK, Sokolovská 138, Praha 8

Termín konání:  13. 10. 2017

Čas konání:  9:00 - 15:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV/PVT:  6 hodin

Variabilní symbol: 67717

Obsah:

Školení je zaměřeno na novely Mezinárodních standardů pro audit účinné pro audity účetních závěrek sestavených po 15. 12. 2016. Během školení budou probrána zejména klíčová ustanovení novelizovaných standardů řady 700 (zprávy auditora), ISA 570 (předpoklad nepřetržitého trvání), ISA 260 (komunikace) a ISA 800 (audity pro zvláštní účely). Zároveň budou vysvětleny též navazující novelizované Aplikační doložky KAČR. Školení je primárně zaměřeno na požadavky týkající se auditu subjektů, které nejsou subjekty veřejného zájmu. Požadavky týkající se auditů subjektů veřejného zájmu (zejména ISA 701) budou nicméně v rámci školení v hlavních rysech též pokryty.

Školení je strukturováno do dvou částí. První část (4 hod) pokrývá výše uvedená témata nezahrnující problematiku výročních zpráv. Druhá část (2 hod) se zaměřuje na problematiku výročních zpráv (ISA 720 a navazující Aplikační doložku KA ČR, včetně její novelizace z listopadu 2016).


Cena: 

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.470,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní: 1.960,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .