Novela zákona o auditorech a etický kodex

Cena pro ostatní.
 

1 960 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 4

Lektoři:

Ing. Stanislav Staněk, auditor, člen Výkonného výboru KA ČR

Ing. Petr Šobotník, auditor


Místo konání:  Praha, hotel Olympik-TRISTAR, U Sluncové 14, Praha 8

Termín konání:  5. 12. 2017

Čas konání:  9:00 - 15:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV/PVT:  6 hodin

Variabilní symbol: 69317


Obsah semináře:

Etický kodex (cca 2 hodiny) je jednou z klíčových norem určujících chování auditora a možnosti jeho postupů ve vybraných situacích. Komora auditorů ČR dlouhodobě přebírá novely etického kodexu IESBA jako své vnitřní normy. V posledních letech byl Etický kodex několikrát novelizován a cílem semináře je nejen připomenout základní principy etického chování auditorů, ale i seznámit auditory se změnami etického kodexu v oblastech jako jsou konflikty zájmů,  poskytování služeb nemajících charakter ověřování a postup auditorů v případech, kdy zjistí nedodržování právních předpisů a nařízení ze strany klienta. Tyto novely byly předmětem schvalování v rámci sněmu auditorů v roce  2015 a 2016.

Školení je zaměřeno na obecný přehled a orientaci v novele zákona o auditorech z roku 2016 (cca 4 hodiny). V první části vysvětlí návaznost zákona na evropské předpisy a poskytne základní přehled týkající se požadavků na auditory subjektů veřejného zájmu. Dále bude obsahovat podrobnější rozbor nových požadavků zákona, které se týkají běžné, každodenní činnosti auditorů. Při školení ukážeme také návaznost těchto nových požadavků na stávající znění etického kodexu a dalších standardů. V poslední části se školení bude věnovat dalším změnám zákona, včetně oblasti kontroly kvality, kárného řízení a dalších vnitřních postupů Komory, a jejich odrazu ve vnitřních předpisech Komory.

Cena:

pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky: 1.470,- Kč vč. DPH (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem);

pro ostatní: 1.960,- Kč vč. DPH.

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .