Nově zařazená školení k e-Governmentu

1. Webinář - Digitalizace společnosti a veřejné správy - 15. dubna 2021, od 9 - 13 hodin

Obsah:

- elektronizace veřejné správy

- novinky v legislativě (stručný přehled)

- zveřejňování závěrek nově (včetně ESEF)

- elektronická identita (včetně bankovní ID)

- elektronické dokumenty a jejich použití

- uznávání digitálních písemností (požadavky na náležitosti, pohled účetní i  daňový)

- změna formy, včetně autorizované konverze

- archivace dokumentů (pro účetní a auditní praxi)

- proces digitalizace účetnictví

 přihlášky, cena


2. Webinář - Digitální veřejná správa a komunikace - 19. května 2021, od 9 - 13 hodin

Obsah:

- elektronický podpis a elektronická pečeť

- druhy elektronických podpisů

- kumulace podpisů k jednomu dokumentu

- elektronický podpis v účetnictví

- evropská úprava elektronických podpisů

- využívání datových schránek, elektronické pošty

- judikatura, legislativa

- praktické příklady a tipy

přihlášky, cena