Nové povinnosti a sankce v nové úpravě skutečných majitelů (od 1. 6. 2021)

Obsah školení:

·     základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (nové sankce a jejich dopady do praxe)

·     vymezení skutečného majitele – s důrazem na SRO a AS

·     povinnost evidující osoby získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele

·     povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob / povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti / důsledky porušení těchto povinností

·     zápis do evidence (okruh navrhovatelů, zapisované skutečnosti, řízení před soudem, zápis notářem)

·     automatický průpis skutečností zapsaných do veřejného rejstříku / evidence u jiných osob

·     přechodná ustanovení k nové úpravě

·     další aktuální otázky


přihlášky, cena