Nové podmínky pro započtení účasti na vzdělávacích akcích u jiných odborných institucí do KPV auditorů

Zněním § 2 odst. 4 Vnitřního předpisu pro kontinuální vzdělávání auditorů (dále jen „Směrnice pro KPV“) byla nově zavedena podmínka pro započtení účasti auditora na KPV.

V případě, že absolvovaná vzdělávací akce  - podle písm. b) a f) § 2 odst. 4 - byla pořádána nebo organizována jinou odbornou institucí, musí být - pro účely započtení do KPV od roku 2017 - tato „jiná odborná instituce“ odsouhlasena výkonným výborem KA ČR.

V návaznosti na četné dotazy auditorů ve vztahu k novelizovanému ustanovení Směrnice pro KPV, která je platná od 1. 1. 2017, zpracoval Výbor pro KPV k výše uvedeným novým pravidlům upřesňující informace, které naleznete zde .

Seznam odborných institucí, které jsou výkonným výborem odsouhlaseny

aktualizováno ke dni 7. 9. 2017
RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON
1. VOX a. s.
Komora daňových poradců ČR
INTEGRA CENTRUM s. r. o.

Svaz účetních České republiky, z.s.

          Svaz účetních Hradec Králové, z.s.                   
          Komora certifikovaných účetních
Ing. Zdenka Brzobohatá (BRZO)
KODAP, s.r.o.
NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o.
Studio W s.r.o.
TSM, spol. s r. o.
ANAG, spol. s r. o.
ACHA obec účtuje s.r.o.
Sdružení účetních a daňových poradců, z. s.
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s.