Nová úprava AS a SRO - aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem

Cena pro ostatní.
 

2 239 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 9

Lektor:  JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., katedra obchodního práva Právnické faktulty UK v Praze 

Místo konání:  Brno, hotel AVANTI, Střední 61

Termín konání: 7. 12. 2018

Čas konání:  9:00 - 16:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV:  7 hodin

Variabilní symbol:  69318

Cena: 

Pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.684,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní: 2.239,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .