Nová kandidátka do Dozorčí komise KA ČR

Ing. Soňa BÖHNELOVÁ, ev. č. 1449

Jako auditor pracuji více než 20 let, od roku 1993.

Nyní jsem OSVČ, od roku 1999 do teď.

V orgánech KA ČR jsem dosud nepracovala.

V roce 1993 jsem začala pracovat ve společnosti Ernst and Young na pozici manažera. Poprvé jsem se tam setkala s „návodem“, to je s postupy jak audit provádět. Po složení auditorské zkoušky jsem se stala partnerem a měla zodpovědnost za vedení týmu a provádění auditu u desítek velkých i nadnárodních společností ročně. Nebýt dokonale vypracovaných postupů, jak audity provádět, jak přehledně vést spisy auditora (v té době ještě v papírové podobě) a jak spisy kontrolovat, nebylo by možné kvalitně audity provádět. Tato zkušenost byla pro mne zásadní a zúročila jsem ji pak v mé práci při výkonu auditu jako OSVČ.
Považuji za samozřejmé, že jsou zavedena pravidla v podobě auditorských standardů na dodržování požadavků ISA, nicméně praktické uplatňování těchto pravidel by mělo být smysluplné a mělo by vést k usnadnění a urychlení práce auditora a ne chápáno jako nutné zlo. Dozorčí komisi bych ráda viděla jako orgán, který nebude strašákem pro nás auditory, ale pomocným orgánem, který ze zkušeností z kontrol poskytne auditorům zpětnou vazbu a doporučí jak správně požadavky ISA uplatňovat v praxi.
Úlohu Dozorčí komise také vidím v tom, aby byli eliminováni auditoři, kteří žádná pravidla nedodržují a provádějí audity pod cenou. S tím, dle mého názoru, souvisí zavedení pravidel stanovení minimálního počtu plánovaných hodin zakázky (tím nepřímo odvozené ceny zakázky) vztažené k velikosti zakázky v přímé souvislosti (úměře) například k hladině významnosti.
Chtěla bych prohloubit spolupráci Dozorčí komise s Výkonným výborem a s Výborem pro vzdělávání, aby v rámci seminářů, které se  týkají používání auditorských technik, byly více probírány okruhy, které se při kontrolách kvality práce auditorů jeví jako problematické, případně nejasné nebo nesrozumitelné.
Pokud budu zvolena do Dozorčí komise, budu se snažit pracovat ve prospěch auditorů, aby závěry z provedených kontrol byly obecně řešeny v rámci KA ČR, aby auditorům, kteří postupují dle auditorských standardů, byla poskytnuta smysluplná zpětná vazba z provedené kontroly a nebazírovalo se na maličkostech, či slovíčkaření.