NOE Energy Solutions s.r.o. poptává auditora

Společnost NOE Energy Solutions s.r.o., ič: 07091711, poptává služby auditora pro zpracování podkladů pro vyhodnocení podniku v obtížích v souvislosti s dotačním programem Modernizační fond. Podmínkou dotace je předložení dokumentu Potvrzení nezávislého auditora, že ekonomická skupina není podnikem v obtížích dle definice uvedené v nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kap. I čl. 2 odst. 18.

Kontakt: Kateřina Bílek, e-mail: bilek.kate@gmail.com