Navrhujte kandidáty do volených orgánů KA ČR do 27. března

Listopadový sněm bude volit nové členy Výkonného výboru a Volební komise Komory auditorů ČR. Volební komise v souladu s usnesením sněmu z listopadu 2018, který vyhlásil volby na listopad 2020, stanovila termín 27. března 2020 pro přijímání návrhů na kandidáty.

Sněm tedy bude v souladu s ustanovením § 55 odst. 6 zákona o auditorech č. 93/2009 Sb. v platném znění volit polovinu, tj. sedm členů, Výkonného výboru a šest náhradníků, a pět členů Volební komise a dva náhradníky.

S časopisem Auditor č. 9/2019 obdrželi auditoři formuláře pro návrhy kandidátů do uvedených volených orgánů. Upozorňujeme, že kandidáty do volených orgánů komory mohou navrhovat pouze auditoři zapsaní v rejstříku Komory auditorů ČR.

Návrhy na kandidáty je třeba v souladu s § 3 odst. 1 Volebního řádu předat volební komisi na adresu Komory auditorů ČR (Opletalova 55, 110 00 Praha 1), a to nejpozději do 27. března. Rozhodující je datum uvedené na poštovním razítku, v ostatních případech je to datum doručení na komoru.
 
Návrh musí obsahovat souhlas kandidáta s kandidaturou a zároveň i souhlas kandidáta se zveřejněním údajů specifikovaných v § 3 odst. 2 Volebního řádu sněmu tak, aby nedošlo k porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto údaje budou otištěny v seznamu kandidátů do volených orgánů a rozeslány všem auditorům.

Prosíme o vyplnění všech požadovaných údajů tak, aby byla kandidátka platná a navržený kandidát mohl být zařazen na kandidátní listinu.


Formulář pro navrhování kandidátů do Výkonného výboru.
Formulář pro navrhování kandidátů do Volební komise.