Návrh programu sněmu 21. listopadu 2016

Výkonný výbor Komory auditorů České republiky svolává v souladu s jednacím řádem XXV. sněm, který se bude konat v pondělí 21. listopadu 2016 od 9.30 hod. v hotelu Olšanka v Praze 3 s navrženým programem, který naleznete zde.

Auditoři mohou podle jednacího řádu sněmu navrhnout další body jednání sněmu a předložit je do 22. září, a to písemně na adresu úřadu Komory nebo e-mailem na kacr@kacr.cz. Výkonný výbor došlé náměty vyhodnotí a rozhodne o jejich přijetí na zasedání, které se uskuteční ve dnech 2.-3. října 2016.

Pozvánka na sněm a kompletní materiály pro jednání sněmu budou zveřejněny na internetových stránkách komory v souladu s jednacím řádem sněmu nejpozději 30 dní před konáním sněmu.

Na sněmu se také uskuteční volby poloviny členů a náhradníků Výkonného výboru a volba auditora účetní závěrky a jeho náhradníka.