Návrh programu sněmu 14. listopadu 2022

Výkonný výbor Komory auditorů České republiky svolává v souladu s Jednacím řádem XXVIII. sněm, který se bude konat v pondělí 14. listopadu 2022 od 9.30 hod. v hotelu Olšanka na Žižkově v Praze 3 s navrženým programem, který naleznete zde.

Auditoři mohou podle Jednacího řádu sněmu navrhnout další body jednání sněmu a předložit je do 29. září 2022, a to písemně na adresu úřadu Komory, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem na kacr@kacr.cz. Výkonný výbor došlé náměty vyhodnotí a rozhodne o jejich přijetí na zasedání, které se uskuteční 2. a 3. října 2022.

Pozvánka na sněm a kompletní materiály pro jednání sněmu budou zveřejněny na internetových stránkách komory v souladu s Jednacím řádem sněmu nejpozději 30 dní před konáním sněmu.

Novinkou na letošním sněmu bude hlasování prostřednictvím SMS, nebo aplikace, která bude ke stažení před sněmem. V této souvislosti také připomínáme – nezapomeňte si sebou na sněm vzít nabité mobily. Toto hlasování se netýká voleb do volených orgánů KA ČR (letos do Výkonného výboru, Kárné, Dozorčí a Volební komise), to proběhne tradičně vhozením hlasovacích lístků do urny.