Návrh podmínek plnění KPV pro rok 2020 v souvislosti s pandemií Covid-19

Výbor pro KPV (VKPV) na svém zasedání dne 6. května 2020 projednal dopady pandemie COVID 19 na oblast profesního vzdělávání auditorů.

S ohledem na významné omezení nabídky školicích akcí v době pandemie COVID 19 navrhl VKPV následující úpravy Vnitřního předpisu pro kontinuální profesní vzdělávání („předpis“) pro rok 2020:

  • Minimální rozsah KPV snížit na 20 hodin pro auditory (§3 odst. 1 předpisu) a 10 hodin pro asistenty auditora (§6 odst. 2 předpisu).
  • Pro zápočet webinářů organizovaných Komorou nebude vyžadován závěrečný test (§ 3 odst. 3 písm. d  předpisu). Pro e-learningové kurzy podmínka závěrečného testu zůstává.
  • Webináře organizované jinými odbornými institucemi (mimo Komoru) se budou započítávat bez omezení a rovněž nebude vyžadována podmínka závěrečného testu (§ 3 odst. 3 písm. e předpisu). Pro e-learningové kurzy podmínka závěrečného testu zůstává.

Výkonný výbor Komory na svém jednání dne 11. května 2020 návrh úprav předložený výborem pro KPV odsouhlasil a tyto úpravy budou předloženy ke schválení na XXVII. sněmu KA ČR (19. listopadu 2020).

Poznámka:

Pro auditory (a asistenty auditora) to znamená, že pokud na sněmu auditoři tento návrh odsouhlasí, budou za rok 2020 mít povinnost prokázat plnění KPV ve výši 20 hodin, resp. 10 hodin (místo běžných 40ti hodin, resp. 20ti hodin).