Nad dotazy auditorů - interaktivní workshop

Cena pro ostatní.
 

Přidat osobu/y
Počet volných míst:

WORKSHOP týkající se metodiky auditu.

Jste statutární auditor? Pak využijte možnosti zúčastnit se interaktivního workshopu pořádaného KA ČR.

Lektoři: Ing. Martina Křížová Chrámecká (statutární auditorka, zaměstnankyně oddělení metodiky auditu a účetnictví KA ČR) + 1 člen výboru pro metodiku auditu (bude doplněno).

Místo konání:  PRAHA, Úřad KA ČR - 3. patro, Opletalova 55, Praha 1

Termín konání: 20. dubna 2020

Čas konání:  13:00 - 16:00 hodin ( 3 hod. do KPV)

PODMÍNKA ÚČASTI:  při přihlášení  na workshop zaslat nejpozději do 3. dubna  DOTAZ  na adresu koktova@kacr.cz nebo julisova@kacr.cz  z oblasti metodiky auditu (ne účetnictví) např. dotaz k vedení spisu, auditním procedurám, formě výroku apod. Dotazy budou na workshopu prezentovány a diskutovány. Lektorky poskytnou účastníkům metodickou podporu a pomohou s nalezením správných odpovědí.

 

Variabilní symbol: 66320


AKCE JE ZDARMA, S OMEZENOU KAPACITOU A JE URČENA POUZE AUDITORŮM.