Možnost navrhovat kandidáty do volených orgánů prodloužena

Vzhledem k aktuální situaci rozhodla Volební komise o prodloužení možnosti podávat kandidaturu do Výkonného výboru a Volební komise KA ČR do 31. ledna 2021. V platnosti zůstává možnost zaslat kandidaturu jednoho člena na dvou formulářích, jeden podepíše navrhovatel a druhý podepíše kandidát. Vzory pro tento způsob navrhování najdete v příloze na webových stránkách v sekci Pro členy / Sněmy. Tento způsob můžete využít pouze v případě, že pro zaslání kandidátního lístku použijete datovou schránku nebo pošlete originály poštou.

Letošní sněm bude volit polovinu, tj. sedm členů, výkonného výboru a šest náhradníků a pět členů a dva náhradníky volební komise. Formuláře pro návrhy kandidátů do uvedených volených orgánů připravené pro listopadový sněm zůstávají v platnosti a jsou ke stažení na webových stránkách komory www.kacr.cz v sekci Pro členy / Sněmy. Upozorňujeme, že kandidáty do volených orgánů komory mohou navrhovat pouze auditoři zapsaní v rejstříku Komory auditorů ČR.