Moravská střední škola hledá auditora

Moravská střední škola, Pasteurova 8, Olomouc, ič 25379925, hledá auditora pro zpracování zprávy o ověření výkazu zisku a ztráty za rok 2022 a následující roky.

Kontakt: Lenka Žižlavská, jednatelka školy, tel.: 602 585 912, e-mail: lenka.zizlavska@seznam.cz