Mezinárodní standardy pro řízení kvality

Cena pro ostatní.
 

1 850 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 14

Lektor: doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc., Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze, člen výboru pro metodiku auditu Komory auditorů ČR

Termín: 13. října 2022

Čas konání:  9:00 - 13:00 hod.

Místo konání:  Praha, hotel TRISTAR (široká budova za parkovištěm hotelu Olympik), U Sluncové 14, Praha 8, hotel TRISTAR

Počet hodin pro zápočet do KPV:  4 hodiny

Variabilní symbol:  66322

Obsah školení:

  1. Pojetí kvality v auditu. Je možné provádět audit kvalitně a zároveň efektivně?
  2. Řízení kvality auditů, prověrek účetních závěrek, ostatních ověřovacích zakázek a zakázek na související služby.
  3. Posun od ISQC 1 k ISQM 1 a ISQM 2.
  4. Specifika ISA 220.
  5. Užitečné pomůcky IAASB a KAČR v oblasti řízení kvality.
  6. Problematika externích kontrol.

Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.050,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní: 1. 850,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.