Metodická pomůcka pro SME/SMP

Cena pro ostatní.
 

897 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 3

Lektor: Ing. Jaroslav Dubský, auditor a předseda Výboru pro SME/SMP KA ČR


Místo konání:  Olomouc, Regionální centrum Olomouc (RCO), Jeremenkova ul. 40b.

Termín konání:  6. 6. 2018

Čas konání:  15 - 18 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV:  3 hodiny

Variabilní symbol: 64818

Obsah: ( příručka bude průběžně aktualizována)

http://www.kacr.cz/metodicka-pomucka-pro-smesmp

 

Cena:

cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 676,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní: 897- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .