Město Slaný poptává specializovanou auditorskou společnost

Město Slaný poptává specializovanou auditorskou společnost se zaměřením na příspěvkové organizace kulturního charakteru. Jedná se o realizaci celkového auditu se zaměřením na evidenci sbírkových předmětů, jejich pořizování do stavu, popřípadě jejich pojištění, plánu restaurování atd.

Kontakt: Brabec Jarosla, tel.: 312 511 118, e-mail: brabec@meuslany.cz