Město Lázně Bělohrad poptává auditora pro základní a mateřskou školu

Město Lázně Bělohrad poptává auditora pro dvě příspěvkové organizace města (ZŠ, MŠ). Předmětem smlouvy bude provádění veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky u Základní školy K. V. Raise Lázně Bělohrad a u Bělohradské mateřské školy dle § 9 odst. 1 zákona 320/2001 Sb. zákona o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ostatními předpisy, zejména z. č. 128/2000 Sb. o obcích, z. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a z. č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Předpokládá se uzavření smlouvy na dobu neurčitou s prvním plněním za rok 2019.

V případě zájmu kontaktujte Městský úřad Lázně Bělohrad. Zájemci, kteří vykonávají roční věřejnosprávní kontroly u školských příspěvkových organizací obcí, předloží koncept smlouvy, nabízenou konečnou cenu za jednu příspěvkovou organizaci a cenu celkem a dále reference, u kterých obcí službu již zajišťují.

Kontakt: Karel Nohejl, tel.: 608 111 390, e-mail: tajemnik@lazne-belohrad.cz