MAS Český Západ, z. s. poptává audit účetní závěrky

Zapsaný spolek MAS Český Západ, z. s. se sídlem v Bezdružicích (okres Tachov), poptává zpracování auditu účetní závěrky za rok 2019, jehož součástí bude i ověření toho, že je v souvislosti s realizací projektu financovaného z IROP 4.2 vedena oddělená účetní evidence a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS. Za rok 2019 má spolek asi 300 faktur, 300 pokladních dokladů, 10 zaměstnanců a 70 jednorázových DPP, dva bankovní účty, 10 účetních výkonů (středisek).

Kvůli splnění podmínek čerpání dotace je třeba audit zpracovat ve velmi krátké době několika pracovních dní.

Kontakt: Jan Florian, tel.: 774 499 396, e-mail: florian@mascz.cz