Manažerské účetnictví

Cena pro ostatní.
 

8 131 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 28. - 30. 11. 2022

Variabilní symbol akce: 61022

Počet hodin pro zápočet do KPV:  21 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 6.098,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 8.131,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .


P R O G R A M    K U R Z U


PONDĚLÍ 28. listopadu 2022

Ing. Kateřina Knorová, Ph.D., MBA                            8:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00 (7,5 hod.)

Manažerské účetnictví: pojem, cíl, obsah a struktura

Základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví

Členění nákladů a jeho využití v manažerském řízení

Zobrazení nákladů, výnosů a zisku v účetnictví

Metodické otázky využití kalkulace v řízení po linii výkonů

Specifika kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám

             

 

ÚTERÝ 29. listopadu 2022    

doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.                                8:30 12:00 a 13:00 15:30 (6 hod.)


Kalkulační systém

Odpovědnostní účetnictví a předpoklady jeho fungování

Řízení odpovědnostních středisek

Využití hodnotových kritérií v řízení odpovědnostních středisek

Vztah manažerského účetnictví k ekonomické teorii

Kritéria měření výkonnosti v manažerském účetnictví

 

STŘEDA 30. listopadu 2022             

Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D.                                          8:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00 (7,5 hod.)

Kalkulace plných a variabilních nákladů

Rozhodování na existující kapacitě

Systém plánů a rozpočtů

Řízení režijních nákladů

Rozdílové metody řízení hospodárnosti jednicových nákladů

Metoda standardních nákladů a výnosů


Změna programu vyhrazena


Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.