Manažerské účetnictví

Cena pro ostatní.
 

6 453 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 13

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 9. - 11. 11. 2021

Variabilní symbol akce: 61021

Počet hodin pro zápočet do KPV:  20 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 4.840,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 6.453,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .

P R O G R A M    K U R Z U

 „Manažerské účetnictví”

                                              

 

ÚTERÝ 9. listopadu 2021    

Ing. Kateřina Knorová, Ph.D., MBA                         13:00 – 18:30 (5,5 hod.)

 

Manažerské účetnictví: pojem, cíl, obsah a struktura

Základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví

Členění nákladů a jeho využití v manažerském řízení

Zobrazení nákladů, výnosů a zisku v účetnictví

Metodické otázky využití kalkulace v řízení po linii výkonů

             

 

STŘEDA 10. listopadu 2021

doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.                             13:00 18:30 (5,5 hod.)

 

Kalkulace plných a variabilních nákladů

Specifika kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám

Kalkulační systém

Rozhodování na existující kapacitě

 

 

ČTVRTEK 11. listopadu 2021        

doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.                             8:30 12:00 (3,5 hod.)

 

Odpovědnostní účetnictví a předpoklady jeho fungování

Řízení odpovědnostních středisek

Využití hodnotových kritérií v řízení odpovědnostních středisek

 

             

ČTVRTEK 11. listopadu 2021                    

Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D.                                        13:00 – 18:30 (5,5 hod.)

 

Systém plánů a rozpočtů

Řízení režijních nákladů

Rozdílové metody řízení hospodárnosti jednicových nákladů

Metoda standardních nákladů a výnosů

 

 

 

 

 

Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.