Manažerské účetnictví

Cena pro ostatní.
 

6 453 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 11

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 18. - 20. 11. 2019

Variabilní symbol akce: 61019

Počet hodin pro zápočet do KPV:  20 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 4.840,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 6.453,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .

Program:

18. listopadu 2019
Pondělí


8:00 – 12:30 (4,5 hod.)
Manažerské účetnictví: pojem, cíl, obsah a struktura
Základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví
Členění nákladů a jeho využití v manažerském řízení
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

13:30 – 18:00 (4,5 hod.)
Metodické otázky využití kalkulace v řízení po linii výkonů
Specifika kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám
Kalkulace plných a variabilních nákladů
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.


19. listopadu 2019
Úterý

8:00 – 10:00 (2 hod.)
Rozhodování na existující kapacitě
Kalkulační systém
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

10:00 – 12:00 (2 hod.)
Zobrazení nákladů, výnosů a zisku v účetnictví
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

13:00 – 15:00 (2 hod.)
Odpovědnostní účetnictví a předpoklady jeho fungování
Řízení odpovědnostních středisek
Využití hodnotových kritérií v řízení odpovědnostních středisek
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.


20. listopadu 2019
Středa

8:00 – 13:00 (5 hod.)   
Systém plánů a rozpočtů
Řízení režijních nákladů
Rozdílové metody řízení hospodárnosti jednicových nákladů
Metoda standardních nákladů a výnosů
Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D.


Změna programu vyhrazena.

Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.