Manažerské účetnictví

Cena pro ostatní.
 

6 453 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 20

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 14. - 16. 5. 2019

Variabilní symbol akce: 60019

Počet hodin pro zápočet do KPV:  20 hodin


Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 4.840,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 6.453,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .


Program:

14. května 2019
úterý

8:00 – 13:00 (5 hod.)                           
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Manažerské účetnictví: pojem, cíl, obsah a struktura
Základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví
Členění nákladů a jeho využití v manažerském řízení


14:00 – 16:00 (2 hod.)
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Zobrazení nákladů, výnosů a zisku v účetnictví

15. května 2019
středa                      

9:00 – 12:00 (3 hod.)
Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D. 

Systém plánů a rozpočtů
Řízení režijních nákladů

13:00 – 15:00 (2 hod.)
Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D.

Rozdílové metody řízení hospodárnosti jednicových nákladů
Metoda standardních nákladů a výnosů

15:15 – 17:15 (2 hod.)
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Odpovědnostní účetnictví a předpoklady jeho fungování
Řízení odpovědnostních středisek
Využití hodnotových kritérií v řízení odpovědnostních středisek
                                     
16. května 2019
čtvrtek

9:00 – 12,00 (3 hod.)
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.                

Metodické otázky využití kalkulace v řízení po linii výkonů
Kalkulace plných a variabilních nákladů

13:00 – 16:00 (3 hod.)
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

Specifika kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám
Kalkulační systém
Rozhodování na existující kapacitěZměna programu vyhrazena.


Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.