Manažerské účetnictví

Cena pro ostatní.
 

6 453 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 12

 

 

 

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

14. - 16. listopadu 2018

Variabilní symbol:

61018

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky: Kč 4840 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 6453 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

20

Program:

14. listopadu 2018
středa

8,00 – 13,00 (5 hod.)

Manažerské účetnictví: pojem, cíl, obsah a struktura
Základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví
Členění nákladů a jeho využití v manažerském řízení
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.


14,00 – 16,00 (2 hod.)

Zobrazení nákladů, výnosů a zisku v účetnictví
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

15. listopadu 2018
čtvrtek

8,00 – 10,00 (2 hod.)

Odpovědnostní účetnictví a předpoklady jeho fungování
Řízení odpovědnostních středisek
Využití hodnotových kritérií v řízení odpovědnostních středisek
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

10,00 – 13,00 (3 hod.)   

Metodické otázky využití kalkulace v řízení po linii výkonů
Kalkulace plných a variabilních nákladů
Ing. Kateřina Knorová, MBA

14,00 – 17,00 (3 hod.)

Specifika kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám
Kalkulační systém
Rozhodování na existující kapacitě
Ing. Kateřina Knorová, MBA

16. listopadu 2018
pátek

8,00 – 13,00 (5 hod.)

Systém plánů a rozpočtů
Řízení režijních nákladů
Rozdílové metody řízení hospodárnosti jednicových nákladů
Metoda standardních nákladů a výnosů
Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D.

Změna programu vyhrazena.


Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Výklad problematiky bude navazovat na text učebnice „Manažerské účetnictví, 2. Rozšířené vydání, Praha, Management Press, 2005, resp. 2006“.


Komora auditorů České republiky zapůjčí účastníkům kurzu po dobu konání kurzu zelenou učebnici Manažerské účetnictví, 2. rozšířené vydání, Praha, Management Press, 2005.