Kurzové rozdíly, zajištění kurzových rizik a deriváty

Cena pro ostatní.
 

1 704 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y

Autorka kurzu:  Ing. Helena Vojáčková

Cíl kurzu:  Účelem tohoto kurzu je uvést uživatele do základní problematiky kurzových rozdílů od jednoduchého přecenění faktury až po zajištění kurzového rizika pomocí derivátů.

Obsah kurzu:

  • V první části kurzu si uživatelé připomenou cizoměnové položky, u nichž je nutné vést hodnotu nejen v českých korunách, ale také v cizí měně.
  • Dále se budeme věnovat kurzovým rozdílům vzniklým v okamžiku uskutečnění účetního případu a vzniklým k rozvahovému dni.
  • Pokračovat budeme definicemi v oblasti derivátů a jejich účtováním. Vymezíme použití derivátů jako spekulativních nebo zajišťovacích.
  • Sekce týkající se zajišťovacího účetnictví se věnuje zajištění peněžních toků a zajištění reálné hodnoty.
  • Vedle legislativy a postupů platných v České republice v oblasti účetnictví budou také využity Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) zejména v oblastech, které nejsou plně pokryty českou legislativou.


Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky:  968,- Kč vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: 1.704 Kč vč. 21% DPH

Počet hodin pro zápočet do KPV: 6 hodin, pokud byl úspěšně absolvován závěrečný test

POZOR!! Přístupové údaje jsou zasílány z e-mailové adresy rentel@rentel.cz

http://www.akreditovanekurzy.cz/studujici