Kontroly kvality dle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoA) definuje v § 24 - § 24g a § 35 systém kontroly kvality, prováděný Dozorčí komisí a stanovuje podmínky, které mají zajistit nestrannost a odbornou kvalitu osob provádějících kontroly kvality. V souladu s těmito požadavky provádí kontrolu kvality auditorské činnosti členové Dozorčí komise KA ČR spolu s kontrolory kvality (pracovníky oddělení kontroly kvality KA ČR).

Kontroloři kvality absolvují průběžně odborné vzdělávání zaměřené na prohlubování a zvyšování jejich odborné kvalifikace. Členové Dozorčí komise se vybraných školení kontrolorů kvality mohou též zúčastnit.

Kontrola kvality je prováděna v souladu s Dozorčím řádem KA ČR, který je závazným vnitřním předpisem KA ČR pro kontrolu kvality u auditorů a pro výkon dalších funkcí Dozorčí komise KA ČR. 

Pracovníci oddělení kontroly kvality KA ČR jsou:

Ing. Petra Fridrichová

Ing. Daniel Stirský

Ing. Rudolf Heřmanský

Ing. Jana Stružinská

Ing. Petr Šťástka

Ing. Markéta Blahová

Ing. Marie Sedlmaierová

Zaměstnanci oddělení kontroly kvality

Dotazníky ke kontrole kvality

A.

Dotazník ke kontrole spisu auditora

Dotazník přezkum hospodaření 2019

Pomůcka pro auditory - příklady TVS

B. 

Kontrolní dotazník pro plnění požadavku ZoA

Provedené kontroly v jednotlivých pololetích

Provedené kontroly kvality I. pol. 2019
Provedené kontroly kvality II. pol. 2018

Provedené kontroly kvality I. pol. 2018

Provedené kontroly kvality II. pol. 2017

Provedené kontroly kvality I. pol. 2017

Provedené kontroly kvality II. pol. 2016

Provedené kontroly kvality I. pol. 2016

 

Zpráva KAČR o výsledcích kontrol kvality za rok 2018

Zpráva KAČR o výsledcích kontrol kvality za rok 2018

Zpráva KAČR o výsledcích kontrol kvality za rok 2017

Zpráva KAČR o výsledcích kontrol kvality za rok 2017

Zpráva KAČR o výsledcích kontrol kvality za rok 2016

Zpráva KAČR o výsledcích kontrol kvality za rok 2016

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2015

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2015

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2014

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2014

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2013

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2013

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2012

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2012

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2011

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2011

Příloha k souhrnné zprávě o kontrole kvality za rok 2011

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2010

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2010

Příloha k souhrnné zprávě o kontrole kvality za rok 2010