Konsolidovaná účetní závěrka I.

Cena pro ostatní.
 

1 960 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 1

Lektorka: Ing. Alice Šrámková, daňová poradkyně

Ing. Alice Šrámková je daňovou poradkyní zapsanou  u Komory daňových poradců ČR. Je členkou Národní účetní rady a Komory certifikovaných účetních.
V rámci účetního poradenství se zaměřuje zejména na poradenství při aplikaci Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a dále se věnuje expertnímu účetnímu poradenství se zaměřením na transakce a konsolidace.

Místo konání: Brno, hotel AVANTI, Střední 61

Termín konání:  21. 2. 2017

Čas konání:  9:00 - 15:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV:  6 hodin

Variabilní symbol: 63117

Obsah školení:

  • vymezení základních pojmů - skupina, konsolidační celek, dceřiný, přidružený a společný podnik
  • povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku a výjimky z této povinnosti
  • výpočet konsolidačního rozdílu a jeho následný odpis
  • metoda plné konsolidace
  • ekvivalenční metoda
  • metoda poměrné konsolidace
  • sestavení konsolidované rozvahy a konsolidovaného zisku a ztráty za použití výše uvedených metod při jednoúrovňové konsolidaci
Cena:

pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky: 1.470,- Kč vč. DPH (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem);

pro ostatní: 1.960,- Kč vč. DPH.

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .