Konsolidace a podnikové kombinace

Cena pro ostatní.
 

10 325 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 6

 

 

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

6. - 10. srpna 2018

Variabilní symbol:

61418

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky: Kč 7 744 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 10 325 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

32

Program:

bude upřesněn později

Lektoři:

budou upřesněni později

Změna programu vyhrazena.   
                   


Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.