Konsolidace a podnikové kombinace

Cena pro ostatní.
 

10 325 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 15

 

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

29. ledna -2. února 2018

Variabilní symbol:

60418

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky: Kč 7 744 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 10 325 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

32

Program:

29. ledna 2018       
pondělí               

9:00 - 13:00 (4 hod.)
14:00-17:00 (3 hod.) 
  
Cíl a význam konsolidace účetních závěrek.
Normy (předpisy a standardy) týkající se konsolidovaných účetních závěrek – česká legislativa a standardy, IFRS.
Vymezení skupiny/konsolidačního celku (ČR vs. IFRS).
Míry vlivu – ovládání (výlučné, sdílené), podstatný vliv, nevýznamný vliv (ČR vs. IFRS).
Úvod do konsolidačních metod včetně ekvivalenční metody.
Homogenizace vstupních dat pro potřeby konsolidace účetních závěrek.
Účetní řešení akvizice a nabytí podstatného vlivu (ocenění čistých aktiv nabývané jednotky, goodwill/konsolidační rozdíl, nekontrolní/menšinové podíly.
Řešení tzv. postupné akvizice.
doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

30. ledna 2018       
úterý   

9:00 – 13:00 hod. (4 hod.)
14:00- 17:00 hod. (3 hod.)

Konsolidace, poměrná konsolidace a ekvivalenční metoda k datu akvizice, resp. datu nabytí podstatného vlivu (rozvaha).
Konsolidace, poměrná konsolidace a ekvivalenční metoda k datům účetních závěrek (rozvaha a výsledovka).
Konsolidační úpravy v důsledku vzájemných zůstatků a transakcí (včetně skupinou nerealizovaných výsledků realizovaných uvnitř skupiny).
Konsolidace a ekvivalenční metoda při existenci záporného vlastního kapitálu dceřiné, resp. přidružené jednotky k závěrkovému datu.
Dividendy (a další podíly na zisku) v rámci skupiny.
Konsolidace výkazu peněžních toků, výkazu změn vlastního kapitálu a přílohy.
doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

31. ledna 2018   
středa
9:00 – 13:00 hod. (4 hod.)
Změny výše podílů bez ztráty ovládání.
Dekonsolidace v důsledku ztráty ovládání (rozvaha, výsledovka, výkaz peněžních toků).
Technika přímé vs. postupné konsolidace.
Převod účetních výkazů na jinou měnu při konsolidaci účetní závěrky.
doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

14:00- 17:00 hod. (3 hod.)
Přeměny obchodních společností – přehled a obecné účetní řešení dle ZÚ
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

1. února 2018   
čtvrtek   

9:00 – 13:00 hod. (4 hod.)
14:00- 17:00 hod. (3 hod.)

Přístup českého účetnictví k dílčím problémům účetnictví přeměn:
•    specifika sloučení, splynutí, převodu jmění na společníka, rozdělení, rozdělení odštěpením, sloučení mateřské a dceřiné společnosti
•    výměnné poměry, doplatky, stanovení struktury vlastního kapitálu, eliminace vzájemných kapitálových i nekapitálových vztahů.
Vklad a prodej podniku v českém účetnictví
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

2. února 2018       
pátek

9:00 - 13:00 hod. (4 hod.)
Podnikové kombinace dle IFRS
Příklady přeměn společností řešených dle IFRS 3
Vybrané příklady přeměn

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

Změna programu vyhrazena.   

Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.