Konsolidace a podnikové kombinace 5. února 2021

 Č.kódu  Počet bodů
 Výsledek
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 Nahlížení do zkoušky proběhne dne 15.3.2021 v 10:00 hod na KA ČR.