Konsolidace a podnikové kombinace ON-LINE

Cena pro ostatní.
 

10 325 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

Místo konání: ON-LINE

Termín: 22. - 26. 11. 2021

Variabilní symbol akce: 61421

Počet hodin pro zápočet do KPV:  32 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 7.744,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 10.325,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .


                                    P R O G R A M    K U R Z U

       „KONSOLIDACE   A PODNIKOVÉ   KOMBINACE“

(VS  61421)

 

 

22. listopadu 2021                
pondělí           

  9:00 - 13:00
(4 hod.)

14:00- 17:00  (3 hod.)           

Podnikové kombinace dle IFRS

Příklady přeměn společností řešených dle IFRS 3

Vybrané příklady přeměn
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

 

 

23. listopadu 2021     
úterý

  9:00 –13:00 hod.
(4 hod.)

14:00- 17:00 hod.  (3 hod.)

 

Přeměny obchodních společností – přehled a obecné účetní řešení dle ZÚ

Přístup českého účetnictví k dílčím problémům účetnictví přeměn:

·                    specifika sloučení, splynutí, převodu jmění na společníka, rozdělení, rozdělení odštěpením, sloučení mateřské a dceřiné společnosti

·                    výměnné poměry, doplatky, stanovení struktury vlastního kapitálu, eliminace vzájemných kapitálových i nekapitálových vztahů.

Vklad a prodej podniku v českém účetnictví

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.


24. listopadu 2021

středa                                     


14:00-18:00
(4 hod.) 

Cíl a význam konsolidace a sestavování konsolidovaných účetních závěrek

Koncepce konsolidace – české účetní předpisy (podnik / konsolidace státu) vs. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

 Koncept ovládání v české legislativě vs. IFRS

Konsolidační celek (mateřský podnik vs. dceřiný podnik) vs. konsolidovaná účetní závěrka (konsolidační celek x společný podnik x přidružený podnik)

Míra ovládání (rozhodující vliv x spoluovládání x podstatný vliv) a jejich vliv na volbu konsolidačních metod (základní principy všech metod) vs. míra vlastnictví (propočty vlastnických podílů pro aplikaci konsolidačních metod)

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.


25. listopadu 2021     
čtvrtek

 9:00 – 12:00 hod.
(3 hod.)

13:00- 17:00 hod. (4 hod.)

 

Konsolidační metody a jejich použití – plná metoda (CZ x IFRS), metoda poměrné konsolidace (CZ) a ekvivalenční metoda (CZ x IFRS) - od základních principů po složitější situace

Pořízení majetkových podílů v dceřiné společnosti (metoda akvizice) – ocenění nabývaných čistých aktiv v reálné hodnotě, goodwill (IFRS) vs. konsolidační rozdíl (CZ), nekontrolní podíly (IFRS) vs. menšinové podíly (CZ), pomyslná konsolidace k datu akvizice

Konsolidace dceřiné společnosti v po-akvizičním období vč. eliminace dopadu vnitroskupinových transakcí a nevyrovnaných zůstatků

Změny vlastnických podílů bez ztráty ovládání – navýšení x snížení

Konsolidace společného podniku metodou poměrné konsolidace (CZ)

Konsolidace (ocenění) účasti v přidruženém podniku ekvivalenční metodou

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

 


26. listopadu 2021                
pátek

  9:00 - 12:00 hod. (3 hod.)

13:00 - 17:00 hod. (4 hod.)

 

 

Ztráta ovládání neboli dekonsolidace (prodej dceřiného podniku)

Konsolidace nepřímé dceřiné společnosti – technika přímé vs. postupné konsolidace

Konsolidace zahraničního dceřiného podniku a související měnové přepočty

Finanční investice v dceřiném, společném a přidruženém podniku v účetní závěrce mateřského podniku, resp. investora – oceňování

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

 

 

 

Změna programu vyhrazena.                                                   Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.