Konsolidace a podnikové kombinace ON-LINE

Cena pro ostatní.
 

10 325 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

 

Místo konání: ON-LINE

Termín: 26.1. - 3. 2. 2021

Variabilní symbol akce: 60421

Počet hodin pro zápočet do KPV:  32 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 7.744,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 10.325,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .


                                                      PROGRAM


26. ledna 2021
úterý

9:00 – 13:00 hod. (4 hod.)

13:30- 16:30 hod. (3 hod.)


Cíl a význam konsolidace a sestavování konsolidovaných účetních závěrek

Koncepce konsolidace – české účetní předpisy (podnik / konsolidace státu) vs. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

 Koncept ovládání v české legislativě vs. IFRS

Konsolidační celek (mateřský podnik vs. dceřiný podnik) vs. konsolidovaná účetní závěrka (konsolidační celek x společný podnik x přidružený podnik)

Míra ovládání (rozhodující vliv x spoluovládání x podstatný vliv) a jejich vliv na volbu konsolidačních metod (základní principy všech metod) vs. míra vlastnictví (propočty vlastnických podílů pro aplikaci konsolidačních metod)

Konsolidační metody a jejich použití – plná metoda (CZ x IFRS), metoda poměrné konsolidace (CZ) a ekvivalenční metoda (CZ x IFRS) - od základních principů po složitější situace

Pořízení majetkových podílů v dceřiné společnosti (metoda akvizice) – ocenění nabývaných čistých aktiv v reálné hodnotě, goodwill (IFRS) vs. konsolidační rozdíl (CZ), nekontrolní podíly (IFRS) vs. menšinové podíly (CZ), pomyslná konsolidace k datu akvizice

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.


27. ledna 2021

středa odpoledne

13:00 - 17:00 hod. (4 hod.)

           
Konsolidace dceřiné společnosti v po-akvizičním období vč. eliminace dopadu vnitroskupinových transakcí a nevyrovnaných zůstatků

Konsolidace společného podniku metodou poměrné konsolidace (CZ)

Konsolidace (ocenění) účasti v přidruženém podniku ekvivalenční metodou

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

 

29. ledna 2021           

pátek

9:00 – 13:00 hod. (4 hod.)

13:30- 16:30 hod. (3 hod.)


Změny vlastnických podílů bez ztráty ovládání – navýšení x snížení

Ztráta ovládání neboli dekonsolidace (prodej dceřiného podniku)

Konsolidace dceřiné společnosti – technika přímé vs. postupné konsolidace

Konsolidace zahraničního dceřiného podniku a související měnové přepočty

Finanční investice v dceřiném, společném a přidruženém podniku v účetní závěrce mateřského podniku, resp. investora – oceňován

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

   

2. února 2021

úterý   

9:00 – 13:00 hod. (4 hod.)

13:30- 16:30 hod. (3 hod.)

                       

Přeměny obchodních společností – přehled a obecné účetní řešení dle ZÚ

Přístup českého účetnictví k dílčím problémům účetnictví přeměn:

·                     specifika sloučení, splynutí, převodu jmění na společníka, sloučení mateřské a dceřiné společnosti

·                     výměnné poměry, doplatky, stanovení struktury vlastního kapitálu, eliminace vzájemných kapitálových i nekapitálových vztahů.

Vklad a prodej obchodního závodu v českém účetnictví

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

 

3. února 2021

9:00 – 13:00 hod. (4 hod.)

13:30- 16:30 hod. (3 hod.)


středa  

Rozdělení, rozštěpení, odštěpení

Podnikové kombinace dle IFRS

Příklady přeměn společností řešených dle IFRS

Vybrané příklady přeměn
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

   Změna programu vyhrazena.

 Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

 

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.