Konsolidace a podnikové kombinace

Cena pro ostatní.
 

10 325 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 17

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 28.1. - 1. 2. 2019

Variabilní symbol akce: 60419

Počet hodin pro zápočet do KPV:  32 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 7.744,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 10.325,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .


Program:


28. ledna 2019       
pondělí               

9:00 - 13:00 (4 hod.)
14:00 - 17:00 (3 hod.)

 • Cíl a význam konsolidace a sestavování konsolidovaných účetních závěrek
 • Koncepce konsolidace – české účetní předpisy (podnik / konsolidace státu) vs. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
 • Koncept ovládání v české legislativě vs. IFRS
 • Konsolidační celek (mateřský podnik vs. dceřiný podnik) vs. konsolidovaná účetní závěrka (konsolidační celek x společný podnik x přidružený podnik)
 • Míra ovládání (rozhodující vliv x spoluovládání x podstatný vliv) a jejich vliv na volbu konsolidačních metod (základní principy všech metod) vs. míra vlastnictví (propočty vlastnických podílů pro aplikaci konsolidačních metod)

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.


29. ledna 2019       
úterý   

9:00 - 13:00 (4 hod.)
14:00 - 17:00 (3 hod.)   

 • Podnikové kombinace dle IFRS
 • Příklady přeměn společností řešených dle IFRS 3
 • Vybrané příklady přeměn

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.


30. ledna 2019   
středa

8:00 - 12:00 hod. (4 hod.)
13:00 - 16:00 hod. (3 hod.)

 • Přeměny obchodních společností – přehled a obecné účetní řešení dle ZÚ
 • Přístup českého účetnictví k dílčím problémům účetnictví přeměn:
 • •    specifika sloučení, splynutí, převodu jmění na společníka, rozdělení, rozdělení odštěpením, sloučení mateřské a dceřiné společnosti
 • •    výměnné poměry, doplatky, stanovení struktury vlastního kapitálu, eliminace vzájemných kapitálových i nekapitálových vztahů
 • Vklad a prodej podniku v českém účetnictví
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.31. ledna 2019   
čtvrtek   

8:00 - 12:00 hod. (4 hod.)
13:00 - 16:00 hod. (3 hod.)

 • Konsolidační metody a jejich použití – plná metoda (CZ x IFRS), metoda poměrné konsolidace (CZ) a ekvivalenční metoda (CZ x IFRS) - od základních principů po složitější situace
 • Pořízení majetkových podílů v dceřiné společnosti (metoda akvizice) – ocenění nabývaných čistých aktiv v reálné hodnotě, goodwill (IFRS) vs. konsolidační rozdíl (CZ), nekontrolní podíly (IFRS) vs. menšinové podíly (CZ), pomyslná konsolidace k datu akvizice
 • Konsolidace dceřiné společnosti v po-akvizičním období vč. eliminace dopadu vnitroskupinových transakcí a nevyrovnaných zůstatků
 • Změny vlastnických podílů bez ztráty ovládání – navýšení x snížení
 • Konsolidace společného podniku metodou poměrné konsolidace (CZ)
 • Konsolidace (ocenění) účasti v přidruženém podniku ekvivalenční metodou

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.


1. února 2019       
pátek

8:00 - 12:00 hod. (4 hod.)

 • Ztráta ovládání neboli dekonsolidace (prodej dceřiného podniku)
 • Konsolidace nepřímé dceřiné společnosti – technika přímé vs. postupné konsolidace
 • Konsolidace zahraničního dceřiného podniku a související měnové přepočty
 • Finanční investice v dceřiném, společném a přidruženém podniku v účetní závěrce mateřského podniku, resp. investora – oceňování

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.


Změna programu vyhrazena.

Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.