Konference „Řízení kvality externího a interního auditu“

Ve čtvrtek 26. září 2019 se uskuteční konference „Řízení kvality externího a interního auditu“. Pořadateli akce jsou kromě Nejvyššího kontrolního úřadu také Komora auditorů ČR, Český institut interních auditorů, Ministerstvo financí ČR a Rada pro veřejný dohled nad auditem.

Účast na konferenci bude auditorům započtena do KPV. Konference proběhne v prostorách NKÚ, Jankovcova 2, Praha 7, vstup je zdarma. Případné zájemce bohužel musíme informovat, že kapacita konferenčního sálu již byla naplněna  a proto byla registrace na tuto akci ukončena.5877