Konference interních a externích auditorů na téma KYBERBEZPEČNOST

Cena pro ostatní.
 

Přidat osobu/y
Počet volných míst:

Společná konference Českého institutu interních auditorů, Komory auditorů ČR, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu a Rady pro veřejný dohled nad auditem na téma KYBERBEZPEČNOST.

Místo konání:  Nejvyšší kontrolní úřad, Jankovcova 2, Praha 7


Termín konání:
  3. listopadu 2022

Čas konání:  9.00 - 13.00, prezence od 8.30

Počet hodin pro zápočet do KPV:  4 hodiny

Variabilní symbol: 67022


Program konference:

9:00  Zahájení

                             Moderace: Jiří Pelák (první viceprezident KA ČR)

Úvodní slovo:

  • Miloslav Kala (prezident NKÚ)
  • Jiří Fojtík (náměstek ministra financí ČR)
  • Stanislav Kouba (náměstek ministra financí ČR)


Odborná vystoupení:

  • Jan Bukovský (inspektor IT bezpečnosti a manažer operačních rizik, Česká exportní banka)
  • Jiří Diepolt (kontrolor RVDA)
  • Martina Křížová Chrámecká (metodik auditu a účetnictví KA ČR)
  • Karol Suchánek (poradce pro digitální bezpečnost)

Předpokládané ukončení v 13.00

Účast na konferenci je pro členy Komory zdarma.