Komora auditorů ČR poptává služby externího pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)

V souladu s nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR), které vstoupí v účinnost v květnu 2018, poptává úřad Komory auditorů ČR (KA ČR) služby externího pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer, DPO).


Obsah prací poskytovaných pověřencem pro ochranu osobních údajů je zejména následující:

  • podpora KA ČR na pozici správce a zpracovatele (doporučení, kontrola a poradenství) při zajištění souladu s GDPR,
  • monitoring souladu s nařízením GDPR a souvisejícími předpisy a součinnost při periodickém auditu ochrany osobních údajů,
  • komunikace s dozorovými orgány a vedení konzultací (kontaktní místo pro dozorový orgán)
  • kontaktní místo pro subjekty osobních údajů,
  • odborná školení zaměstnanců zapojených do procesu zpracování,
  • právní poradenství a podpora,
  • správa GDPR evidence.

Jako součást nabídky služeb pověřence očekáváme rozpracované různé varianty rozsahu poskytovaných služeb, a to se samostatnou cenovou kalkulací včetně parametrů činnosti. Součástí nabídky bude i časový harmonogram zajištění poskytování služby pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontakt pro případné dotazy: Ing. Jiří Mikyna, mobil: 733 525 270

Nabídky včetně životopisů a potvrzení o získání potřebné kvalifikace pověřence ve smyslu ust. čl. 37 odst. 5 GDPR  lze zasílat na email: vyberoverizeni@kacr.cz

Termín pro podávání nabídek: 23. dubna 2018 do 16 hod.

KA ČR si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit, a to bez nutnosti vybrat některou z nabídek.KA ČR nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům, jejichž nabídka nebude vybrána, důvody takového rozhodnutí.

Zasláním své nabídky KA ČR dáváte, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním a uchováváním Vašich osobních údajů v databázi KA ČR, a to výhradně za účelem vyhodnocení podaných nabídek a v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí až do jeho odvolání, nejdéle však po dobu 1 roku od jeho zaslání. Současně s tím prohlašujete, že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé.