Klub angažovaných nestraníků poptává auditora

Politické hnutí Klub angažovaných nestraníků poptává zpracování zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2022 do 20. března 2023. Výroční finanční zprávu včetně výroku auditora musí hnutí nejpozději do 31. března 2023 odevzdat Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Účetnictví pro hnutí zpracovává společnost UniTax Consulting s.r.o. - Ing. Jindřiška Šilhánková z Plzně.

Kontakt: Ing. Miroslav Matějka, hospodář KAN, tel.: 603 740 204, e-mail: matejka@kan1968.cz