KA ČR vyhlašuje výběrové řízení na auditora účetní závěrky

Komora auditorů ČR vyhlašuje výběrové řízení na auditora účetní závěrky KA ČR a jeho náhradníka.

Jedná se o audit účetní závěrky Komory auditorů ČR sestavené k 31. 12. 2022 a k 31. 12. 2023. Podmínkou je zkušenost s audity pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Nabídky vč. referencí od klientů zasílejte nejpozději do 31. července 2022, do 12:00 hodin na mailovou adresu: vyberoverizeni@kacr.cz. Případné dotazy k výběrovému řízení lze zasílat nejpozději do 15. července 2022 na uvedenou mailovou adresu.

Vybraného auditora účetní závěrky bude schvalovat sněm KA ČR na svém XXVIII. zasedání 14. listopadu 2022.

KA ČR si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit, a to bez nutnosti vybrat některou z nabídek. KA ČR nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům, jejichž nabídka nebude vybrána, důvody takového rozhodnutí.
Zasláním své nabídky KA ČR dáváte, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním a uchováváním Vašich osobních údajů v databázi KA ČR, a to výhradně za účelem vyhodnocení podaných nabídek a v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí až do jeho odvolání, nejdéle však po dobu 3 let od jeho zaslání. Současně s tím prohlašujete, že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé.