Jiří Nekovář zvolen prezidentem Rady pro veřejný dohled nad auditem

Ministr financí ČR Jan Fischer jmenoval k 1. srpnu 2013 členem Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem Jiřího Nekováře namísto Jiřího Rusnoka, který se své funkce vzdal.

Posléze členové Prezidia Rady zvolili prezidentem RVDA J. Nekováře, bývalého dlouholetého prezidenta Komory daňových poradců ČR.