Jak obstojí vaše směrnice - workshop

Cena pro ostatní.
 

897 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 17

Lektor:

Ing. Stanislav Staněk, auditor, člen Výkonného výboru KA ČR

Místo konání:  Praha, Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1

Termín konání:  16. 1. 2018

Čas konání:  14 - 17 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV:  3 hodiny

Variabilní symbol: 62218

Program, cíl worshopu:

Cílem workshopu je umožnit auditorům, aby si na místě a v rámci akce mohli zrevidovat, vylepšit a upravit vlastní směrnice, které navazují na požadavky zákona ohledně systémů a uspořádání činnosti auditora a na standard ISQC 1. Úvodem zrekapitulujeme požadavky předpisů na vlastní směrnice a představíme si pomůcky, které jsou k jejich zpracování k dispozici. Většinu času pak budou účastníci věnovat práci na úpravách a doplnění vlastních směrnic s možností diskutovat problémy a otázky. Závěrem pak budou mít účastníci možnost posoudit vlastní směrnice za použití dotazníku dozorčí komise a tedy si potvrdit, zda směrnice je z tohoto pohledu úplná nebo má nějaké nedostatky.

Pro práci na směrnicích musí být účastníci vybaveni vlastními počítači, bez nich účast na workshopu pozbývá smyslu.

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 676,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 897,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .