ISQM 1 - případová studie

Cena pro ostatní.
 

1 850 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 1

Cíl školení:

Vysvětlit rozdíly v přístupu k řízení kvality mezi ISQC a ISQM1 a poskytnout konkrétní příklady pro dvě složky: Vyhodnocení rizik a Zdroje tak, aby na základě školení byli auditoři schopni efektivněji zpracovat/aktualizovat svoje postupy řízení kvality a uvést je do souladu s ISQM1.

Lektor: Mgr. Václav MOLL, auditor, 1. místopředseda dozorčí komise KA ČR


Termín konání: 19. června 2023 ONLINE

Čas konání:  9:00 - 13:00 hodin, počet hodin do KPV: 4

Variabilní symbol: 65923

Obsah školení:

 1. Úvod do standardu ISQM 1, hlavní rozdíly v přístupu oproti ISQC a jak zapadá do celkového procesu auditu a řízení kvality obecně, časová osa implementace
 2. Na koho se vztahuje (vč. OSVČ, neauditní služby, externisté, …)
 3. Interakce mezi ISQM 1, ISQM 2 a ISA 220R
 4. Kroky implementace ISQM1 a využití existujících postupů dle ISQC
 5. Výhody (stručné) dokumentace porozumění činnosti společnosti
 6. Stanovení odpovědných osob
 7. Kvalitativní cíle
 8. Proces identifikace rizik a reakce na ně
 9. Příklady konkrétních rizika a reakce na ně pro složku Zdroje vč. dopadů na existující interní procesy
 10. Vyhodnocení systému řízení kvality – termíny
 11. Diskuze a zpětná vazba
 

Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.050,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní: 1. 850,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.