Ing. Jiří Mikyna novým ředitelem Úřadu Komory auditorů České republiky

Výkonný výbor Komory auditorů ČR pověřil Prezidium Komory auditorů ČR organizací výběrového řízení na ředitele Úřadu Komory auditorů ČR. Prezidium Komory auditorů ČR se ve spolupráci s externím konzultantem rozhodlo vypsat výběrové řízení. Do výběrového řízení se přihlásilo  více než 20 zájemců. Do užšího výběru postoupilo 5 zájemců, kteří své vize prezentovali členům Prezidia KAČR v červnu 2011. Následně byli osloveni 2 vybraní uchazeči se žádostí o závěrečnou prezentaci svých programů.

Prezidium Komory auditorů ČR následně jednomyslně rozhodlo v návaznosti na průběh výběrového řízení jmenovat do funkce ředitele Úřadu Komory auditorů s účinností od 1. září 2011  Ing. Jiřího Mikynu. 

Ing. Jiří Mikyna je absolventem VŠST v Liberci a má více než 15 let zkušeností ve vedoucích pozicích v bankovních a infrastrukturních společnostech a také v orgánech státní správy.

Ing. Rokosová, dlouhodobě pověřená vedením Úřadu Komory, bude v následujících týdnech po návratu z nemocenské úzce spolupracovat s nově jmenovaným ředitelem  na plynulém předání agendy vedení Úřadu.

Dovolte mi abych Ing. Mikynovi popřál hodně úspěchů v nové funkci a zároveň i poděkoval Ing. Rokosové za dlouhodobou obětavou práci pro auditorskou profesi.

Ing. Petr Šobotník
Prezident Komory auditorů ČR