Informační technologie

Cena pro ostatní.
 

3 227 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 2

 

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

21. - 22. září 2017

Variabilní symbol:

61217

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky:
Kč 2420 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 3227 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

10

Program:

21. září 2017
čtvrtek

9:00 - 13:00  (4 hod.)                        
14:00-17:00  (3 hod.)22. září 2017  
pátek

13:00 - 16:00  (3 hod.)                        
________________________________________________________________           

Vývoj a možnosti využití prostředků výpočetní techniky v účetnictví
Postup účetních prací v podmínkách automatizace účetnictví
Průkaznost účetnictví v podmínkách automatizace
Požadavky zákona o účetnictví na použití prostředků VT                       Bezpečnost a ochrana dat při použití prostředků výpočetní techniky
Program pro vedení účetnictví
Možnost řešení automatizace informačního systému podniku
Hodnocení a výběr programů pro účetnictví
Možnosti využití prostředků výpočetní techniky v práci auditora


doc. Ing. Mejzlík Ladislav, Ph.D.


 

Změna programu vyhrazena.


Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.