Informační technologie

Cena pro ostatní.
 

3 227 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 16. - 17. 9. 2021

Variabilní symbol akce: 61221

Počet hodin pro zápočet do KPV:  10 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 2.420,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 3.227,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .


P R O G R A M    K U R Z U

„INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ”

(61221)

 

 

čtvrtek 16. září 2021

13:00 - 17:00 (4 hod.)

                 

 

doc. Ing. Mejzlík Ladislav, Ph.D.

 

pátek 17. září 2021

9:00 - 12:00 (3 hod.)

(12:00 – 13:00 přestávka na oběd)

13:00 - 16:00 (3 hod.)

 

Ing. Ota Křivanec

 

doc. Ing. Mejzlík Ladislav, Ph.D.

 

 

 

 • Informační společnost. Data, informace, znalosti, rozhodování. Měření informace.
 • Datové struktury, databáze, SQL.
 • Informační systémy, HW a SW
 • Počítačové sítě, internet a služby na něm, adresování zdrojů na internetu (URL)
 • Kybernetická bezpečnost a ochrana dat v ICT, GDPR
 • Elektronický podpis, eIDAS, EDI
 • Právní předpisy EU a ČR v oblasti ICT
 • Podnikové informačních systémů a jejich řízení (ERP, COBIT)
 • Průkaznost účetnictví v podmínkách automatizace a dopady na audit
 • Požadavky zákona o účetnictví na použití ICT
 • Možnosti využití prostředků výpočetní techniky v práci auditora

 

Změna programu vyhrazena.

 


Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.