Informační technologie

Cena pro ostatní.
 

3 227 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 16

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 14. - 15. 3. 2019

Variabilní symbol akce: 60219

Počet hodin pro zápočet do KPV:  10 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 2.420,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 3.227,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .


Program:

čtvrtek 14. března 2019

9:00 - 17:00  (7 hod.)
(12.00 – 13.00: přestávka na oběd)
doc. Ing. Mejzlík Ladislav, Ph.D.

pátek 15. března 2019

9:00 - 12:00  (3 hod.)
doc. Ing. Mejzlík Ladislav, Ph.D.

  • data, informace, znalosti, rozhodování. Informační společnost,
  • datové struktury, databáze,
  • informační systémy, HW a SW,
  • internet a služby na něm, adresování URL,
  • bezpečnost a ochrana dat v ICT, GDPR,
  • elektronický podpis, eIDAS,
  • průkaznost účetnictví v podmínkách automatizace a dopady na audit,
  • požadavky zákona o účetnictví na použití ICT,
  • možnosti využití prostředků výpočetní techniky v práci auditora.Změna programu vyhrazena.

Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.