Informační technologie

Cena pro ostatní.
 

3 227 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 8

 

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:


20.-21. září 2018


Variabilní symbol:

61218

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky:
Kč 2420 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 3227 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

10

Program:

20. září 2018
čtvrtek
9:00 - 17:00  (7 hod.) doc. Ing. Mejzlík Ladislav, Ph.D.
(12.00 – 13.00: přestávka na oběd)


21. září 2018  
pátek
9:00 - 12:00  (3 hod.) doc. Ing. Mejzlík Ladislav, Ph.D.

  • Vývoj a možnosti využití prostředků výpočetní techniky v účetnictví.
  • Postup účetních prací v podmínkách automatizace účetnictví.
  • Průkaznost účetnictví v podmínkách automatizace.
  • Požadavky zákona o účetnictví na použití prostředků VT.
  • Bezpečnost a ochrana dat při použití prostředků výpočetní techniky.
  • Program pro vedení účetnictví.
  • Možnost řešení automatizace informačního systému podniku.
  • Hodnocení a výběr programů pro účetnictví.
  • Možnosti využití prostředků výpočetní techniky v práci auditora.

Změna programu vyhrazena.Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.