Informační technolgie a statistika

Cena pro ostatní.
 

5 421 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 1

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro


Termín: 3. - 4. 10. 2023

Variabilní symbol akce: 61823

Počet hodin pro zápočet do KPV:  14 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 4.066,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 5.421,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .

P R O G R A M    KURZU

„ ITC A STATISTIKA ”


       INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

3. října 2023
úterý

8:00 - 17:00        (8 hod.)                                     doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

(12:00 – 13:00 přestávka)

 

STATISTIKA

4. října 2023    
středa

 

9:00 - 16:00          (6 hod.)                                  prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.

       (12:00 – 13:00 přestávka)