Informace z výborů

Podepisování účetní závěrky prokuristou (listopad 2010)

Rozdělení dividend na základě účetní závěrky po uplynutí šestiměsíční lhůty dané pro výplatu dividend stanovenou obchodním zákoníkem - Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR vyjádřeného v judikátu č. 29 Cdo 4284/2007 z 30. září 2009

Pobídky v nájemních vztazích (prosinec 2009)

Chybné zůstatky v rozvaze z loňského roku a úprava srovnávacích informací (prosinec 2009)

Odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti - zveřejnění v příloze k účetní závěrce a možné auditorské postupy (duben 2009)

Zpráva auditora o přiměřenosti opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka, ověřování některých informací týkajících se obezřetného podnikání uvedených ve výroční zprávě některých finančních institucí (duben 2009)